Allmänna villkor för Trav med Erland

1. Allmänt

1.1. Dessa användarvillkor gäller för webbplatsen www.travmederland.se (Trav med Erland).

2. Registrering

2.1. Kunden registrerar sig som användare genom att fylla i sina uppgifter med namn, användarnamn, e-mailadress och lösenord.

2.2. Genom att besöka Trav med Erland och använda dess tjänster accepterar Kunden dessa användarvillkor. Kunden måste vara 18 år och myndig för att kunna bli medlem och köpa analyser.

2.3. Kunden ansvarar för användning och förvaring av sitt användarnamn och lösenord.

3. Personuppgifter och hur de används

3.1. Personuppgifterna för kunder som använder Trav med Erland samlas in och sparas i ett kundregister som upprätthålls av Trav med Erland.

3.2. Kunden har rätt att kontrollera och ändra sina egna personuppgifter samt rätt att begära att uppgifterna raderas ur registret.

3.3. Samtliga personuppgifter lagras i enlighet med personuppgiftslagen.

4. Produkter och produktpriser

4.1. De gällande priserna för analyserna syns på webbplatsen www.travmederland.se. Alla priser är inklusive mervärdesskatt.

4.2. När beställningen är gjord får Kunden ett kvitto, där Kunden ser det totala beloppet för köpet.

5. Betalning

5.1. De beställda analyserna betalas med de angivna betalningssätt och villkor som erbjuds på www.travmederland.se. För betalning med konto- eller kreditkort används Visa- eller MasterCard.

5.2. Eventuell kreditering sker till samma konto som uppgavs vid beställningen.

6. Leverans

6.1. Analyserna levereras utan fördröjning direkt efter betalning på webbsidan www.travmederland.se. Kunden får instruktioner om hur Kunden tar del av analysen i beställningsbekräftelsen.

6.2. Om en beställd analys inte kan levereras på grund av sjukdom eller annan frånvaro som ligger utanför Trav med Erlands kontroll erbjuds Kunden en motsvarande analys till samma pris som den analys Kunden har beställt vid nästa möjliga leveranstillfälle.

6.3 Om analys efter köp helt och hållet saknas utan att detta meddelats på förhand och utan att analysen ersatts med motsvarande produkter, ersätts Kunden för de analyser som saknas.

7. Immateriella rättigheter

7.1 Innehållet på www.travmederland.se är upphovsrättsskyddat. Texter och annat material på webbplatsen är olagligt att distribuera vidare till andra parter för privat bruk eller att utnyttja för kommersiella ändamål. Ett Trav med Erland konto är endast avsett/tillåtet att användas av en enskild användare. När du registrerar dig accepterar och godkänner du per automatik dessa villkor.

7.2. Genom att använda Trav med Erland förvärvar Kunden ingen immateriell äganderätt till tjänster eller det innehåll som du kommer åt.

8. Ansvar

8.1. Trav med Erland garanterar inte att analyserna fungerar störningsfritt. För analyserna gäller samma begränsningar som för internet i allmänhet. Trav med Erland ansvarar inte för situationer där Kundens beställning inte kommer fram på grund av att datanätet eller teleförbindelserna är ur funktion. Trav med Erland ansvarar inte för förseningar som orsakas av force majeure.

8.2. Trots att Trav med Erland vidtagit åtgärder för att se till att all information på webbplatsen är korrekt och uppdaterad kan informationen innehålla felaktigheter eller tryckfel. Trav med Erland lämnar inga garantier eller utfästelser om innehållet i informationen. Trav med Erland påtar sig inget ansvar för eventuella fel eller brister i informationen eller innehållet på webbplatsen. Trav med Erland tillhandahålls i befintligt skick. Informationen bör noggrant utvärderas av Kunden själv.

8.3 Trav med Erland frånsäger sig ansvaret för eventuella hanteringsfel som står utanför Trav med Erland kontroll.

9. Tillämplig lag och tvistlösning

9.1 Tvist angående tolkning och tillämpning av dessa villkor skall avgöras i svensk domstol enligt svensk lag.